Wat is The Creation?

The Creation is een coachingmethode die je leert om je kwaliteiten als schepper/vormgever van je eigen leven bewust te hanteren.

Je maakt kennis met de wetmatigheden van het scheppingsproces van het leven, inclusief ziekte en gezondheid, tegenslag en succes. Je wordt je bewust van nieuwe, creatieve mogelijkheden om je levensdoel te bereiken én van de 'interne saboteurs', de automatische denkpatronen en gevoelsreacties die dit willen verhinderen. Om je doel te bereiken moeten we deze belemmerende patronen doorbreken. Dat voelt ongemakkelijk, omdat vernieuwing per definitie onbekend en onzeker is. Bovendien ben je je van veel patronen niet bewust.

The Creation helpt je hierbij en brengt je bij je eigen authentieke essentie. Je krijgt toegang tot jouw meest stralende visie op het leven en op jezelf. Van hieruit ontrolt zich op geheel natuurlijke wijze een actieplan voor je leven. Dit actieplan vormt nu de basis voor een bewust scheppingsproces. Door je creatieve vermogens optimaal in te zetten, realiseer je je idealen, gevoed door je intuïtie en geholpen door je gezonde verstand. Je oefent om elke dag doelbewust je beste ideeën , gevoelens en handelingen met elkaar in overeenstemming te brengen conform het ideaalbeeld van jezelf en je leven. En het resultaat? Een vreugdevolle ervaring van groei, bloei en expansie! Samenvattend is The Creation dus een bewuste leefwijze die je voedt, heelt en met diepe vreugde vervult!